Общи условия за ползване на интернет страницата www.korkos.com

Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване на интернет страницата www.korkos.com (наричана по-нататък “Сайтът”). Тези Общи условия представляват договор между Вас (наричани по-нататък “Потребител”) и Коркос ООД с ЕИК: BG119008827 (наричанo по-надолу  „Администраторът”).

Чрез регистрацията си на Сайта или завършване на поръчка, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте този Сайт. Korkos.com си запазва правото по всяко време да изменя по своя преценка настоящите Общи условия, като изменените Общи условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Потребителя от момента на публикуването им на Сайта.

Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията ни с Вас като Потребител на услугите на този Сайт. Вие получавате правото да използвате услугите на Сайта единствено за лични/нетърговски цели.

Авторски права

Съдържанието в Сайта – информация, данни, ресурси, услуги, текст, снимков материал, графики – e собственост на Коркос ООД и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти и е защитено с авторски права. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Коркос ООД и/или на неговите партньори, доставчици или клиенти. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Новините в този Сайт са предназначени само за Ваша лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на korkos.com е непозволено.

Общо описание на услугите

Сайтът предлага на Потребителя възможност за извършване на онлайн поръчка на стоки и закупуването им от регистрираните на Сайта търговски обекти. Сайтът Ви предоставя богат избор на стоки с подробни описания и снимков материал, както и възможност за закупуване бързо, удобно и лесно, като стоките ще бъдат доставени до избран от Вас адрес.

Конфиденциалност

Коркос ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Korkos.com гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите посредством попълнени заявки за регистрация и поръчка на стоки и услуги. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Korkos.com може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемост на Сайта, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и се съгласявате да бъдат предоставяни на трети лица във връзка с предлаганите от Сайта услуги. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до korkos.com на посочения адрес или e-mail за контакти.

Ограничаване на отговорността

Коркос ООД прави всичко възможно за да поддържа на Сайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Не носим отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този Сайт. Независимо от това, че правим всичко възможно, за да обезпечим точността и актуалността на поместените в Сайта данни, ние  не можем да гарантираме и не носим отговорност в случай, че те се окажат неверни, неактуални или непълни. Не носим отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият Сайт съдържа препратки. Не носи отговорност, ако не предоставим стоката с очакваното от Потребителя качество, поради причини, които са извън контрола или не могат да се вменят в наша вина.

Регистрация

Регистрацията не е задължителна при закупуване на стока от сайта. Тя дава право на потребителя да следи статуса на поръчките си, както и да участва в предстоящи промоции и да използва всички услуги на магазина.

Регистрирането е напълно безплатно и става след коректно попълване на формата за регистрация. При попълване на електронната форма за регистрация, потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми данни. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по този параграф, Администраторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил. Преди извършване на изявлението, Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

Компенсация/Рекламация

При несъответствие качеството на получения продукт с това описано в Сайта, поради причини влизащи в контрола на korkos.com(фабрични дефекти), се задължаваме да заменим поръчаният от Вас продукт с такъв, отговарящ на качеството си или да възстановим заплатената сума след като ни изпратите обратно продукта на адрес: гр.Сливен ул.Светлина №7. Не носим отговорност за транспортни дефекти или такива породени от неправилно съхраняване. На страницата на всеки продукт ще намерите  инструкции за съхранение и поставяне. С приемането на общите условия се съгласявате, че сте запознати със съответните инструкции за плотове и паркет от масивна дървесина.

След потвърдена заявка и извършено плащане, потребителят има право на отказ или промяна на поръчката в 14 дневен срок от получаване на продуктите, при условие, че те да са запазени в състоянието, в което са изпратени от Коркос ООД. Това важи единствено за стандартните продукти в сайта. С приемане на настоящите общи условия потребителят се съгласява, че няма право на промяна или отказ на поръчка за нестандартни продукти след потвърждаване и извършено плащане.

Доставкa

Коркос ООД не носи отговорност за доставката на продукти от сайта. Разходите за доставка се поемат изцяло от потребителя, като Вие решавате кой ще я изпълни. В Сайта ще намерите и предложения за куриерски услуги извършвани от трети лица, което в никакъв случай не означава, че сте задължени да се възползвате точно от тях. При доставка с куриер опаковаме предварително всеки плот, което се таксува 10лв./брой.

Плащания

Потребителят може да заплати чрез банков превод предварително или чрез паричен пощенски превод при получаване. Във всички случаи е нужно заплащане на поне 50% от стойността при завършване на всяка поръчка. Всички цени са с включен ДДС. Не се предвижда възможност за връщане на продукти, освен в случаите, посочени в ‘’Компенсация/Рекламация’’. 

Данни за превод в BGN:

 

Бенефициент: Коркос ООД

Банка: Райфайзенбанк ЕАД

IBAN: BG95RZBB91551062020613

BIC: RZBBBGSF

Основание: [Номер на поръчка]

Close

Cart

No products in the cart.